شرایط استفاده


سامانه «لایوکده» که سـرویس‌های آن از طریق وب‌سایت www.livekade.tv و برنامـه کاربردی به همـین نام ارائه می‌شـود ضمن رعایت قوانـین و مقـررات داخلی و بین‌المللی از جملهGDPR، شرایط و ضوابط مشروح در این صفحه را به اطلاع کاربران سایت می‌رساند. ثبت نام شما در سایت به منزلۀ پذیرش شرایط و ضوابط پیش‌رو بوده و با قبول این شرایط به عنوان کاربر «تلوبیون» شناخته می‌شوید. در صورت موافق نبودن با این شـرایط و ضوابط، لطفاً از ادامۀ روند ثبت‌نام خودداری فرمایید. یادآور می‌شود سامانه «تلوبیون» این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمان این شرایط را به‌روزرسانی نماید که در این صورت تغییرات از طریق صفحه وب‌سایت و ایمیل شما به اطلاعتان خواهد رسید. شرایط جدید به محض قراردادن در سایت مؤثر خواهد بود.

محدوده مسئولیت

موارد مربوط به حفظ حریم شخصی را می‌توانید در قسمت حریم خصوصی ملاحظه کنید.