سیاست‏‌های حفظ حریم شخصی کاربران و مشترکین:

فروشگاه لایو‌کده به اطلاعات خصوصی مشترکین که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏نماید.

فروشگاه لایو‌کده متعهد می‏‌شود در حد توان از حریم شخصی شما دفاع کرده ولیکن در صورت صدور احکام قانونی برای بررسی و بازیابی اطلاعات کاربران، لایو‌کده در برابر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران مطاع میباشد.

فروشگاه لایو‌کده تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن‏‌تر و امن‏‌تر شدن استفاده شما از خدمات لایو‌کده را، توسعه میدهد لذا با استفاده از فروشگاه لایو‌کده ، شما رضایت و موافقت خود را با این سیاست اعلام می نمایید.

فروشگاه لایو‌کده ممکن است که برای ارائه سرویس های نوین و بروزرسانی سرویس ها و یا ارائه سرویس های جانبی لایو‌کده اقدام به بررسی و پردازش اطلاعات علاقمندی کاربران و مشترکین نماید و مشترکین موافقت خود را با این اقدام اعلام مینمایند.